Duurzame Chemie

Duurzame Chemie

Van alle producten die je koopt en alle materialen die je gebruikt, is maar liefst 95%
rechtstreeks te linken aan de chemiesector. Dat blijkt uit een rapport van de Europese
Commissie. “Het maakt van de chemie-industrie een cruciale bondgenoot voor de
circulaire economie en klimaatneutraliteit”,

Download het artikel (pdf)