25-03-2020

Alcogroup en COVID-19


COVID 19 – Het Belgische bedrijf ALCOGROUP zal 35.000 liter hydroalcoholische
gel schenken aan Belgische ziekenhuizen die met een tekort kampen.

COVID 19 – Het Belgische bedrijf ALCOGROUP zal 35.000 liter hydroalcoholische
gel schenken aan Belgische ziekenhuizen die met een tekort kampen.

Het Belgische bedrijf ALCOGROUP is een van de Europese marktleiders op het vlak van
productie en distributie van bio-ethanol en heeft beslist om gratis 35.000 liter
hydroalcoholische gel aan de Belgische ziekenhuizen te schenken.

CEO Charles-Albert Peers: “We stellen onze groep ter beschikking van het verzorgend personeel en
de Belgische burger om zo bij te dragen tot de veiligheid en de gezondheid van eenieder. Op basis
van onze bestaande ethanolvoorraden kunnen wij onmiddellijk hydroalcoholische gel produceren
die in de komende dagen zal worden geleverd aan de
ziekenhuizen.”

ALCOGROUP kondigt ook de reconversie van de fabriek van Gent aan die momenteel
250 miljoen liter bio-ethanol per jaar produceert. Op die manier is de bevoorrading
gegarandeerd, kan de Belgische farmasector tegen kostprijs worden beleverd en worden
bevoorradingsproblemen met dit type product aangepakt. Om dit doel te bereiken worden
ook samenwerkingsafspraken gemaakt met andere bedrijven die handgels produceren in
België.

Alco is als vaste waarde binnen de Belgische industrie gespecialiseerd in de productie en distributie
van bio-ethanol. Bio-ethanol wordt gemaakt op basis van maïs en wordt hoofdzakelijk
gebruikt als biobrandstof, maar ook in de cosmetische, farmaceutische en voedingsmiddelensector.
ALCO is voortdurend op zoek naar duurzame oplossingen voor het energievraagstuk
en stelt vandaag zijn productie ter beschikking van de gezondheid van alle Belgen. Voor ALCO
een andere manier om zich te profi leren als “sustainable pioneers”.Read other news