Broeikasgasbesparing

Alco Bio Fuel Gent investeert voortdurend om zo zijn energie-efficiëntie te verbeteren. Ons doel is om zoveel mogelijk product te produceren met zo min mogelijk energie.

De belangrijkste grondstof die we gebruiken, maïs, wordt optimaal verwerkt.

Iedereen die gelooft dat een ethanolfabriek alleen maar ethanol produceert, vergist zich.

Voor het maken van ethanol gebruiken we alleen het suiker(zetmeel)deel in de maïs. Er blijven dan nog steeds waardevolle elementen over zoals eiwitten en olie.

Het productieproces van ethanol resulteert in een geconcentreerde eiwitbrij die ideaal is om toe te voegen aan bestaand diervoeder. In Europa is het onmogelijk om eiwitrijke gewassen te verbouwen die kunnen concurreren met goedkoop genetisch gemodificeerd sojaschroot uit (Zuid)-Amerika. Ons eiwitvoer – niet genetisch gemodificeerd – is één van de weinige manieren om de EU te helpen haar enorme afhankelijkheid van voedereiwitten uit andere delen van de wereld te verminderen. Het vervangen van genetisch gemodificeerd sojameel door zelfgekweekt product betekent ook minder ontbossing in Zuid-Amerika.

Naast ons zeer energie-efficiënte productieproces wordt, heeft onze alcohol een veel lagere broeikasgasuitstoot dankzij het afvangen van CO2 en het hergebruik ervan ter vervanging van fossiele CO2.

Alco Bio Fuel Gent staat dankzij zijn efficiëntie en innovatie in de Europese topliga van broeikasgasuitstootverminderende bio-ethanolfabrieken. Waar de gemiddelde besparing van CO2 door bio-ethanol producerende eenheden in de EU 73% bedraagt ten opzichte van de uitstoot van benzine, bedraagt de CO2-besparing van Alco Energy Gent meer dan 90%.

Alco Bio Fuel Gent was de eerste bio-ethanolinstallatie in Europa die een ISCC-certificaat kreeg.

Cogeneration

Dankzij onze warmtekrachtkoppelingseenheid produceren we elektriciteit en stoom met een hoog energierendement; 35% beter dan de productie van elektriciteit en stoom afzonderlijk.  De hoeveelheid stoom komt precies overeen met de behoefte van onze centrale, terwijl 50% van de overtollige elektriciteitsproductie aan het net wordt geleverd, wat overeenkomt met het verbruik van 10.000 huishoudens.

CO₂-opvang

Alco Bio Fuel Gent en de industriële gasleveranciers Messer Benelux en IJsfabriek Strombeek hebben in een CO2-recuperatie-eenheid geïnvesteerd, GreenCO2 genaamd, om de CO2-uitstoot in België te verminderen.

Alco Bio Fuel Gent is één van de weinige EU-ethanolinstallaties die deze techniek van Capturing Carbon en Utilizing ook wel CCU genoemd, toepassen. De groene CO2 vervangt het gebruik van fossiele CO2.

Deze installatie is operationeel sinds de zomer van 2016 en vangt op en verwerkt jaarlijks maar liefst om en nabij de 100.000 ton groene CO2. Een tweede installatie met dezelfde capaciteit werd begin 2022 opgestart.

Deze installatie vangt en zuivert het groene CO2-gas dat vrijkomt bij het fermentatieproces van ethanol en zet het om in een vloeistof die gebruikt kan worden in de voedsel- en drankenindustrie, in de waterzuivering, voor gekoelde transporten of als chemische bron.

Naast het gebruik van deze CO2 op een milieuvriendelijke manier resulteert dit ook in een verminderde CO2-voetafdruk van de door ons geproduceerde bio-ethanol. Dankzij deze opvang en hergebruik van CO2 is Alco Bio Fuel Gent één van de weinige bio-ethanolproducenten in de EU met een broeikasgasemissiereductie die ver boven het EU-gemiddelde ligt.

Logistiek via waterweg

Dankzij onze perfecte ligging binnen de haven van Gent kunnen we de logistiek van onze grondstoffen (voornamelijk maïs) en ons eindproduct ethanol maximaal over water uitvoeren, wat de meest duurzame manier van transport is.

Green Team

Het bewaken van duurzaamheidsprincipes en het werken aan een zo laag mogelijke CO2-voetafdruk staan centraal in de middellange- en langetermijnvisie van Alco. Om alle inspanningen rond de kernwaarde van het verhogen van de duurzaamheid van Alco te coördineren en dit over de grenzen van de individuele bedrijven in de groep heen te doen, werd een multidisciplinaire duurzaamheidstaakgroep opgericht: Het Green Team.

Het team heeft een aantal welomschreven taken. Zoals het ontwerpen van uniforme procedures op het gebied van duurzaamheid voor de hele Groep, het toezien op de interne naleving van deze procedures, het communiceren en opleiden over duurzaamheidsthema’s en aanverwante zaken, en het ondersteunen van de verschillende technische teams binnen de Groep op het gebied van broeikasgasberekeningen naar aanleiding van veranderingen in het productieproces. De berekeningen volgen strikt de EU-procedures die zijn gedefinieerd in de richtlijn inzake hernieuwbare energie.

Het werk van het Green Team omvat ook externe gerelateerde taken zoals het uitvoeren van de jaarlijkse ISCC-audits en het op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving op EU- en nationaal niveau.

Ten slotte heeft het team de taak om naar de toekomst te kijken en te zoeken naar alternatieven die de doelstelling van Alco om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn te kunnen verwezenlijken.