De potentie van de maïskorrel

Iedereen is zich ervan bewust: we moeten dringend in actie komen voor het klimaat. Het blijft een heet hangijzer voor de regering, maar bedrijfsleven, NGO’s en wetenschappers zijn het erover eens: we kunnen niet stilzitten als we de klimaatambities van de overheid willen behalen. Die liegen er niet om: 55% minder CO2-uitstoot in 2030 en 95% minder in 2050.

Alco Bio Fuel neemt daarin zijn verantwoordelijkheid. Want in Gent staat de grootste bioraffinaderij van België. Die kan met zijn bio-ethanolproductie uit de maïskorrel bijdragen aan duurzame oplossingen voor een lagere CO2-uitstoot van onze auto’s, het wegtransport en ook de lucht- en scheepvaart.

Maïs bestaat voornamelijk uit suiker en eiwit. Door de suiker (zetmeel) te scheiden van het eiwit wordt het minst gezonde deel van de maïs omgezet in vloeibare energie. Het gezonde deel, eiwit, gaat naar de voedselketen.

Door een slimme productiemethodes kan Alco Bio Fuel het overgebleven eiwit concentreren en een veevoeder van hoogwaardige kwaliteit maken. Dit veevoeder vervangt gedeeltelijk de soja die een relatief grote ecologische voetafdruk heeft en helemaal uit Zuid-Amerika moet worden getransporteerd.

MaisBarrelKas
MaisBarrelKas
MaisBarrelKas

En de CO2 die uit de productie van bio-ethanol zelf voortkomt?

Die vangt Alco Bio Fuel af, om die vervolgens gezuiverd beschikbaar te stellen aan de voedingssector. Met deze niet-fossiele, maar juist groene CO2 dragen we bij aan de transitie naar een klimaatneutrale voedingssector.

Zo biedt de maïskorrel – en vooral onze innovatieve verwerking ervan – een enorme potentie voor een klimaatvriendelijke economie. Dat kunnen we samen met onze partners bereiken, maar ook met de juiste facilitering en inzet vanuit de overheid.

Graag laten we zien hoe de maïskorrel vandaag én morgen kan bijdragen aan de verduurzaming van onze mobiliteit, landbouw en economie.

Hernieuwbare brandstof én minder CO2-uitstoot

Als we de Europese klimaatambities willen behalen, moet de CO2-uitstoot in België drastisch omlaag. De doelstelling voor 2030 is een CO2-vermindering van 55%. Voor onze mobiliteit, nog altijd verantwoordelijk voor de meeste CO2-uitstoot in onze economie, betekent dat minder fossiele brandstoffen en veel meer hernieuwbare brandstoffen. Alco Bio Fuel draagt bij aan die transitie door de suiker, het ongezonde deel in de maïs, te verwerken tot de hernieuwbare brandstof bio-ethanol.

Met bio-ethanol als brandstof kunnen we de CO2-uitstoot in België versneld verminderen en zetten we een grote stap dichter bij het behalen van de Europese klimaatambities. Bio-ethanol heeft bovendien als voordeel dat het geschikt is voor meer transportsectoren, van het auto- en vrachtverkeer tot de lucht- en scheepvaart.

car

Wist je dat een auto die volledig op Gentse bio-ethanol zou rijden, 95% minder fossiele CO2 uitstoot dan een auto die volledig op benzine rijdt?

In Gent maken we bio-ethanol van de suiker die in maïs zit. Die maïs komt uit Europese landen en wordt in onze bioraffinaderij van België verwerkt tot hernieuwbare brandstof. Deze maïs was niet bedoeld voor consumenten en is niet genetisch gemanipuleerd. De enige extra CO2 die vrijkomt, komt voort uit de energie die nodig is in het productieproces. Het eindproduct zelf is CO2-neutraal, want het wordt gemaakt van een hernieuwbare grondstof. Het productieproces is dus regionaal en circulair en gaat niet ten koste van de Belgische natuur, biodiversiteit en bodem.

MaisBarrelKas

Sterkere economie én goed voor milieu

België zit midden in een energietransitie. Het doel: het behalen van de Europese klimaatambities. Palmolie en soja als grondstoffen voor biobrandstof zijn daarin inmiddels onderwerp van menige verhitte discussie. Ook bio-ethanol is een biobrandstof, maar de grondstof daarvan is de suiker uit maïs en juist niet palmolie of soja. Alco Bio Fuel maakt bovendien slim gebruik van de maïs en haalt er het maximale rendement uit. Zo helpen we niet alleen bij het verlagen van de CO2-uitstoot in onze mobiliteit, we dragen ook bij aan emissiereductie in de landbouw. Want dankzij ons hoogwaardige veevoeder neemt de methaanuitstoot van het vee af en hoeven we minder soja als veevoeder te importeren.

MaisBarrelKas
MaisBarrelKas

Wist je dat we de gescheiden eiwitten uit het productieproces voor bio-ethanol benutten als duurzame aanvulling op veevoer voor Hollandse koeien?

Maïs biedt niet alleen duurzame voordelen. Als hernieuwbare grondstof heeft maïs ook positieve effecten op de economie. Als alternatief voor fossiele brandstof is bio-ethanol uit maïs relatief goedkoop en zeer duurzaam, want het is makkelijk bij te mengen in benzine en kan probleemloos worden gebruikt in bestaande verbrandingsmotoren. Met bio-ethanol uit Gent kan België bovendien meer zelfvoorzienend zijn als het gaat om hernieuwbare brandstoffen. Met andere woorden: omdat we minder aardolie hoeven te importeren, zijn we goed bezig voor het milieu én de portemonnee.

Breed inzetbaar én circulair

Je hebt CO2 en je hebt CO2. Als we fossiele brandstoffen verbranden – bijvoorbeeld uit aardgas, steenkool of aardolie – komt er CO2 vrij die miljoenen jaren in diepe aardlagen heeft vastgezeten. Zo voegen we in snel tempo extra CO2 aan onze atmosfeer toe. Bij de verwerking van maïs tot biobrandstof komt ook CO2 vrij, maar dat is groene CO2 – de CO2 die hoort bij de snelle biologische processen in de natuur. Door die CO2 in te zetten als duurzame voedingsstof in de voedingsindustrie in plaats van CO2 uit aardgas, dragen we bij aan een klimaatneutrale voedselproductie en daarmee aan het behalen van de Europese klimaatambities.

MaisBarrelKas

Wist je dat groene CO2 uit bio-ethanolproductie wordt gebruikt om potplanten en groenten duurzaam te laten groeien?

Landbouwtechnieken worden steeds verfijnder. Daardoor wordt de opbrengst per hectare landbouwgrond steeds groter. Meer vraag naar maïs voor bio-ethanol leidt dus niet meteen tot meer gebruik van land. Alco Bio Fuel pleit dan ook niet voor meer landgebruik, maar wil juist maximaal rendement uit de maïskorrel halen. Zo kunnen we toewerken naar een echt circulaire economie. In de toekomst zien we zelfs nóg meer mogelijkheden – denk aan een innovatieve toepassing als bioplastics. Dát is de potentie van de maïskorrel.

MaisBarrelKas
pageFooter