Natte maïs

Sinds verschillende jaren verwerkt Alco Bio Fuel tijdens het seizoen natte maïs. Gestaag is het verwerkt volume natte maïs gegroeid tot een 100.000 ton per jaar. De natte maïs wordt aangeleverd via een twaalftal gecertificeerde leveranciers (loonwerkers, drogerijen, makelaars).

Het seizoen loopt meestal van begin september tot begin december. De eerste leveringen zijn maïs onder folie geteeld. Leveringen kunnen gebeuren tussen 5u ’s morgens en 23u ’s avonds. Alco Bio Fuel biedt een droge stofprijs, wat betekent dat de landbouwer sneller kan leveren. Na het verschijnen van het zwarte puntje bij een vochtgehalte van circa 34% zal de korrel geen droge stof meer bijwinnen. Met een drogestof prijs achter de hand ligt het financiële resultaat van een perceel vast van zodra een vochtgehalte van circa 34% bereikt wordt.

Bij info over mogelijkheden om zelf vochtige korrelmais aan te leveren verwijzen we u door naar onze vaste leveranciers – contactgegevens ref tabel.

Voor meer informatie, lees ook dit artikel, verschenen in Landbouwleven van Februari 2020:

Alco Bio Fuel op zoek naar extra Belgische maïs